Mylios per valandą į Kilometrus per valandą Skaičiuoklė

Įrašykite reikšmes į žemiau esantį langelį, kad konvertuotumėte mylias per valandą į kilometrus per valandą (mph į km/h).

km/h:

Mylios per valandą yra greičio vienetas, paprastai naudojamas JAV ir kai kuriose kitose šalyse, kuriose vis dar naudojama imperinė matavimo sistema. Jis apibrėžiamas kaip atstumas, kurį per valandą nuvažiuoja objektas, judantis pastoviu vienos mylios per valandą greičiu. Viena mylia yra lygi 1,60934 kilometro.

Kita vertus, kilometrai per valandą yra standartinis greičio vienetas, naudojamas daugumoje pasaulio šalių, įskaitant Europą, Aziją ir Australiją. Jis apibrėžiamas kaip atstumas, kurį per valandą nuvažiuoja objektas, judantis pastoviu vieno kilometro per valandą greičiu. Vienas kilometras yra lygus 0,62137 mylios.

Lentelė mph į kmh. 

Mylių per valandą (mph) pakeitimas į kilometrus per valandą (km/h).
Mylios i km h. SkaičiuoklėKaip perversti mylias per valandą į kilometrus per valandą?


Norėdami konvertuoti mylias per valandą (mph) į kilometrus per valandą (km/h), galite naudoti šią formulę:

km/h = mph x 1,60934

Ši formulė pagrįsta perskaičiavimo koeficientu, kad viena mylia yra lygi 1,60934 kilometro. Taigi, norėdami konvertuoti bet kokį greitį iš mph į km/h, tiesiog reikia greitį myliomis per valandą padauginti iš 1,60934.

Pavyzdžiui, tarkime, kad norite konvertuoti 60 mylių per valandą greitį į km/h. Naudodami aukščiau pateiktą formulę, 60 padaugintumėte iš 1,60934, o tai suteiks 96,56 km/val.

Panašiai, jei jūsų greitis yra 40 mylių per valandą ir norite jį konvertuoti į km/h, 40 padaugintumėte iš 1,60934, o tai duoda 64,37 km/h rezultatą.

3 mph =  4.83 kmh
17 mph = 27 kmh
110 mph = 177 kmh
180 mph = 290 kmh
200 mph = 322 kmh

Norėdami perskaičiuoti mylias per valandą į kilometrus per valandą, galite naudoti šį koeficientą 1,60934. Norėdami tai padaryti, tiesiog padauginkite greitį myliomis per valandą iš 1,60934, kad gautumėte greitį kilometrais per valandą.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą