Kilometrai per valandą į Mylias per valandą Skaičiuoklė

Įrašykite reikšmes į žemiau esantį langelį, kad konvertuotumėte kilometrus per valandą į mylias per valandą (km/h į mph).

mph:

Kilometrai per valandą (km/h) yra greičio vienetas, paprastai naudojamas matuoti judančių objektų greitį, palyginti su nejudančiu stebėtoju. Vienas kilometras per valandą yra lygus vieno kilometro, nuvažiuoto per valandą, atstumui.

Norėdami geriau suprasti, ką tai reiškia, įsivaizduokite, kad vairuojate automobilį ir 100 kilometrų atstumą įveikiate per vieną valandą. Tada jūsų vidutinis greitis būtų 100 km/val. Tai reiškia, kad jei tokį greitį išlaikytumėte dar vieną valandą, iš viso nuvažiuotumėte 200 kilometrų.

Vienas kilometrų per valandą kaip greičio vieneto naudojimo pranašumų yra tas, kad naudojant paprastus konversijos koeficientus jį lengva konvertuoti į kitus greičio vienetus, pvz., metrus per sekundę arba mylias per valandą. Pavyzdžiui, 1 km/h yra lygus yra 0,621371192 mph.

Lentelė. Kilometrų per valandą (km/h) į mylių per valandą (mph) pakeitimas:


Km h skaiciuokle. kph į mph

Kaip apskaičiuoti kilometrus per valandą į mylias per valandą?


Norėdami apskaičiuoti greitį kilometrai per valandą (km/h) į mylias per valandą (mph), galite naudoti šią formulę:

mph = km/h ÷ 1,609344

Padalinkite greitį kilometrais per valandą iš 1,609344, kad gautumėte lygiavertį greitį myliomis per valandą.

Pavyzdžiui, tarkime, kad norite sužinoti 60 km/h greičio atitikmuo bus į mylios per valandą:

mph = 60 ÷ 1,609344
mph = 37,28227153

Taigi 60 kilometrų per valandą prilygsta maždaug 37,28 mylių per valandą greičiui.

100 km/h = 62,13
120 km/val. = 74,56
140 km/val. = 86,99
200 km/val. = 124,27 km/h
300 km/val. = 186,41

Atminkite, kad 1,609344 yra koeficientas, naudojamas kilometrams per valandą perskaičiuoti į mylias per valandą. Tai reiškia kilometrų skaičių vienoje mylioje, o tai yra maždaug 1,609344 kilometrai.

Arba galite naudoti šią formulę:


Norėdami paversti kilometrus per valandą į mylias per valandą, tiesiog greitį km/h padauginkite iš 0,621371. Pavyzdžiui, jei keliaujate 80 km/h greičiu, lygiavertis greitis myliomis per valandą būtų 49,7097 mylių per valandą (80 x 0,621371 = 49,7097).

Kilometrai per valandą dažnai naudojami šalyse, kuriose matavimams naudojama metrinė sistema, pavyzdžiui, daugelyje Europos, Afrikos ir Azijos šalių. Jie taip pat naudojamas moksliniuose kontekstuose, pavyzdžiui, fizikoje ir inžinerijoje.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą