Kas yra lendlizas lend-lease? Kip atsirado ši programa?

Kada pirmą kartą lend lease įstatymą panaudojo JAV?
Lendlizo įstatymas iš tikrųjų suteikė prezidentui daug galių leisti Kongreso skirtas lėšas taip, kaip jam atrodo tinkama. Kai įstatymas buvo priimtas, Ruzveltas negaišo laiko naudodamasis šia galia.
Per naująjį „Lend-Lease“ administracijos biurą Ruzveltas užsakė prekes, gabenamas iš JAV uostų į Didžiąją Britaniją, kuri iki balandžio pabaigos gaudavo didžiulį kiekį maisto ir karinių medžiagų. Be to, per ateinančius mėnesius Ruzveltas pasinaudojo savo galia pagal įstatymą ir įtraukė daugiau šalių į pagalbos gavėjų sąrašą.

Kas yra lend lease?


Tai karinės technikos nuoma ir karinių žaliavų, degalų, šaudmenų ir kitų materialinių išteklių nuoma, perdavimas ir pardavimas. Principas paskolink kaimynui gesintuvą, kai kaimyno namas dega. Jei norėsi pasilikti gesintuvą po gaisro, susimokėk. Po II pasaulinio karo, visos šalys atsiskaitė su JAV išskyrus vieną. Manau daugelis suvokiate ir suprantate, kad tai tik galėjo būti TSRS, kitaip tariant maskoliai.

Kodėl maskoliai bijo lend lease, kurį gaus ukrainiečiai?


Joe Bidenas pasirašė įstatymą „2022 m. Ukrainos demokratijos gynybos slend-leases aktas“. Įstatymas įgalioja administraciją 2022-23 finansiniais metais skolinti arba išnuomoti karinę įrangą Ukrainai ir kitoms Rytų Europos šalims. Įstatymu administracija būtų atleista nuo tam tikrų įstatymų nuostatų, reglamentuojančių karinės įrangos paskolą ar nuomą užsienio valstybėms, pavyzdžiui, penkerių metų paskolos termino ribos arba reikalavimo, kad priimančiosios šalys apmokėtų visas Jungtinių Valstijų patirtas išlaidas pristatant karinę techniką ar kitą pagalbą.

Kokios šalys pasinaudojo lendlizo programa II pasaulinio karo metu?


Iki 1942 m. pabaigos sąraše buvo Sovietų Sąjunga, Kinija, Australija, Naujoji Zelandija ir Lenkijos, Nyderlandų ir Norvegijos vyriausybės. Vėliau Šarlio de Golio vadovaujamas Laisvųjų prancūzų judėjimas gavo atsargų, kaip ir daugybė naujų Lotynų Amerikos sąjungininkų, įskaitant Paragvajų, Braziliją ir Peru.


Kokią paramą II pasaulinio karo metu gavo sovietai maskoliai?


Dar prieš JAV įstojus į Antrąjį pasaulinį karą 1941 m. gruodžio mėn., Amerika siuntė ginklus ir įrangą į Sovietų Sąjungą, kad padėtų jai nugalėti nacių invaziją. Iš viso 11,3 milijardo dolerių, arba 180 milijardų dolerių šiandienine valiuta, pagal JAV paskolos nuomos aktą 1941–1945 m. Sovietų Sąjungai buvo tiekiamos reikalingos prekės, paremtos tai, ką Stalinas Ruzveltui apibūdino kaip „didžiulę ir sunkią kovą su bendru priešu  kraujo ištroškęs hitlerizmas“. Reikia neužmiršti, kad kruvinasis raudonasis komunizmas su fašizmu ir pradėjo II pasaulinį karą užpuldami Lenkiją.

JAV parama sovietams

400 000 džipų ir sunkvežimių
14 000 lėktuvų
8000 traktorių
13 000 tankų
1,5 milijono antklodžių
15 milijonų porų karinių batų
107 000 tonų medvilnės
4,5 milijono tonų maisto

Kaip atsirado lend lease programa?


Programa atsirado po didelių Ruzvelto pastangų įtikinti skeptiškus Kongreso narius ir plačiąją visuomenę jos būtinumu. Tas skepticizmas kilo dėl Amerikos dalyvavimo Pirmajame pasauliniame kare (1917–1918), kurio traumos privertė daugelį amerikiečių atsiriboti nuo pasaulio reikalų. Trečiajame dešimtmetyje, fašistinės agresijos Europoje išprovokavus daugybę tarptautinių krizių, izoliaciniai Kongreso nariai priėmė daugybę neutralumo aktų, kurie labai apribojo Rusvelto administracijos galimybes reaguoti į šias krizes.

1939 m., Vokietijai užpuolus Lenkiją, Ruzveltas apėjo šiuos apribojimus, įtikinęs Kongresą leisti vyriausybei parduoti karines atsargas Prancūzijai ir Didžiajai Britanijai grynaisiais pinigais, kitaip tariant, jie galėjo sumokėti grynaisiais už Amerikoje pagamintas atsargas ir paskui veža juos savo laivais. Ši sistema turėjo dvejopą tikslą: ji leido Ruzeveltui siųsti materialinę paramą antinaciniams sąjungininkams, tuo pačiu leido JAV išvengti tiesioginio įsitraukimo į besiplečiantį karą. Tačiau 1940 m. pabaigoje, kai Prancūzija žlugo ir Didžioji Britanija beveik bankrutavo, ši sistema nebegalėjo veiksmingai padėti pasipriešinti Vokietijos ekspansijai.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą